DIGITALNI ADMINISTRATOR

DIGITALNI ADMINISTRATOR

Trajanje: 6 šolskih ur

Z uporabo znanja pridobljenega na tej delavnici:

 • Hitreje najdete pomembne dokumente, ko jih potrebujete.
 • Točno veste koliko časa je potrebno določene zapise hraniti.
 • Znate oblikovati navodila, ki so zanimiva in jih zaposleni z veseljem preberejo ter izvajajo.
 • Pohitrite procese znotraj podjetja.
 • Imate vse potrebno na dosegu roke, ne glede na to ali delate od doma ali v pisarni.
 • Učinkoviteje načrtujete in vodite projekte.
 • Pridobite več časa.
 • Zmanjšate stres.

Vsebina:

 • Kako sprejemamo in oddajamo e-pošto.
 • Kako vodimo evidenco e-pošte.
 • Digitalno podpisovanje in digitalna hramba.
 • Digitalizacija dokumentov.
 • Pravilno poimenovanje digitalnih dokumentov.
 • Določanje rokov hrambe in dostopnost skladno z GDPR, ISO, pravilniki ter zakonodajo.
 • Uporaba brezplačnih programov za digitalno komunikacijo (Canva, Notion, Google Docs).
 • Popis procesov in priprava digitalizacije procesov.
 • Digitalna komunikacija.
 • Digitalni bonton.
 • Uporaba komunikacijskih digitalnih programov FB, Instagram in LinkedIN.
DIGITALNI ADMINISTRATOR

Vsak udeleženec pridobi certifikat in potrdilo o usposabljanju, z zavedenimi kompetencami, ki jih je pridobili.