365 dni podpore za digitalizacijo procesov

365 dni podpore za digitaliziranje procesov

Z dokumenti moramo upravljati odgovorno in poskrbeti za pravilno, varno in dolgoročno ustrezno hrambo (e-)gradiva (pogodbe, pravilniki, (e-)pošta, investicijska, kadrovska, gradbena, zdravstvena, personalna in računovodska dokumentacija …), s katero dokazujemo izvajanje storitev in delovnih procesov skladno z zakonodajo.

Zadnja leta, še posebej pa v letu 2020, smo začeli s pospešeno digitalizacijo procesov in ugotovili, da imamo preveč vprašanj ter premalo odgovorov. Vsekakor pa nam je postalo jasno, da imamo premalo časa in znanja, da bi sledili vsem spremembam, da bi se lahko pravilno odločali. Osnovna zahteva agilnega poslovanja je, da mora biti odgovorna oseba pravilno informirana in usposobljena za upravljanje z dostopnimi orodji, ki ji omogočajo optimizacijo poslovanja na področju digitalizacije poslovnih procesov, zahtev glede varstva osebnih podatkov ter zagotavljanja informacijske varnosti.

Arhiviranje in upravljanje s klasičnimi ali e-dokumenti sloni na večstoletni praksi, zakonodaji in pravilih. Informacij je vsekakor več, kot jih lahko spoznate na večdnevnih delavnicah. Marsikdo zato čuti odpor oz. verjame, da nima dovolj znanja, časa ali motivacije, da pristopi k optimalnemu upravljanju z dokumenti.

Izberite svoj paket:
DIGITALNI ADMINISTRATOR
365 DNI PODPORE ZA DIGITALIZACIJO PROCESOV V JAVNEM SEKTORJU

CENA: 199,00 EUR + DDV

CENA S 50% POPUSTOM: 99,50 EUR + DDV

• Digitalizacija procesov na področju javne uprave.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije na področju javne uprave.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v javni upravi?

HIBRIDNO POSLOVANJE
365 DNI PODPORE ZA DIGITALIZACIJO PROCESOV V GOSPODARSTVU

CENA: 199,00 EUR + DDV

CENA S 50% POPUSTOM: 99,50 EUR + DDV

• Digitalizacija procesov na področju gospodarstva.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije na področju gospodarstva in gospodarskih družb.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v gospodarstvu?

ABC DIGITALIZACIJE
365 DNI PODPORE ZA DIGITALIZACIJO PROCESOV V NEVLADNEM SEKTORJU

CENA: 100,00 EUR + DDV

CENA S 50% POPUSTOM: 50,00 EUR + DDV

• Digitalizacija procesov v nevladnih organizacijah.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije v nevladnih organizacijah.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v nevladnih organizacijah?

DIGITALNO VODENJE - ZA VODJE
365 DNI PODPORE ZA DIGITALIZACIJO KADROVSKIH PROCESOV

CENA: 100,00 EUR + DDV

CENA S 50% POPUSTOM: 50,00 EUR + DDV

• Digitalizacija kadrovskega procesa.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije na kadrovskem področju.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo?

OPTIMIZACIJA IN UPRAVLJANJE DELA
365 DNI PODPORE ZA DIGITALIZACIJO PROCESOV V MIKRO IN MALEM GOSPODARSTVU

CENA: 100,00 EUR + DDV

CENA S 50% POPUSTOM: 50,00 EUR + DDV

• Digitalizacija procesov v mikro in malih podjetjih.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije v mikro in malih podjetjih.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v mikro in malih podjetjih?

HIBRIDNO POSLOVANJE
365 DNI PODPORE ZA DIGITALIZACIJO PROCESOV V ZDRAVSTVU

CENA: 200,00 EUR + DDV

CENA S 50% POPUSTOM: 100,00 EUR + DDV

• Digitalizacija procesov v zdravstvu in farmaciji.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije v zdravstvu in farmaciji.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v zdravstveni in farmacevtski dejavnosti?

Optimizacija poslovanja v podjetju
365 DNI PODPORE ZA DIGITALIZACIJO PROCESOV V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALIH ZAVODIH

CENA: 100,00 EUR + DDV

CENA S 50% POPUSTOM: 50,00 EUR + DDV

• Digitalizacija procesov v vzgoji in izobraževanju.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije v vzgoji in izobraževanju.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v vzgoji in izobraževanju?

1 DOSTOP – 100,00 EUR + DDV

DO 5 DOSTOPOV – 199,00 EUR + DDV

1 DOSTOP – 50,00 EUR + DDV

DO 5 DOSTOPOV – 99,50 EUR + DDV

Za več informacij nas pokličite na 080 48 45 ali pišite na jana@arhivservis.si

365 dni podpore je namenjeno zaposlenim v zasebnem in javnem sektorju, ki želite narediti nov korak v svoji karieri, predvsem pa se opolnomočiti za delo z dokumenti. Ob praktičnih primerih in sistematično, korak za korakom boste spoznali, kako pristopite k arhiviranju in upravljanju z dokumenti ter si izoblikovali svoj lasten pristop.

Z vsakim korakom boste bolj samostojni in samoiniciativni pri upravljanju z dokumenti. Izkoristite konkretne rešitve in praktične napotke, ki sem jih za vas strnila v uporabnem enournem predavanju in jih boste pridobivali tudi med celoletnim interaktivnim druženjem v zaprti FB- skupini.

Ta inovativen kombiniran način izobraževanja vam omogoča, da si lahko sami razporejate, kdaj, kje in koliko časa boste namenili pridobivanju znanj ter orodij za lažje upravljanje z dokumenti.